TIN TỨC – KHUYẾN MẠI

25 Tháng Một, 2019

Spa HB – Cảm nhận khách hàng Bùi Lan Anh

💥Cô Bùi Lan Anh , 49 tuổi ở thành công hà nội , cô là khách hàng chăm sóc tại spa HB thái hà từ tháng […]
25 Tháng Một, 2019

Spa HB – Cảm nhận khách hàng Nguyễn Bích Thủy

💥Cô Nguyễn Thị Bích Thủy , khách hàng đã chăm sóc tại spa HB 1 thời gian , cô chia sẻ :” Trước đây cô hay […]
25 Tháng Một, 2019

Spa HB – Cảm nhận khách hàng Nguyễn Thị Ngọc Bích

💥Bác Nguyễn Thị Ngọc Bích chia sẻ ” Trong 1 lần tình cờ tập thể dục ở Hồ Thành Công bác đã biết đến spa HB […]
25 Tháng Một, 2019

Spa HB – Cảm nhận khách hàng Nguyễn Phú Đức

💥Chú Nguyễn Phú Đức , khách hàng chăm sóc của Spa HB Thái Hà chia sẻ ” chú đã chăm sóc khoảng 3 tháng tại spa […]